Logo GGSC
Doelstelling, bestuur, ereleden, leden, contributie, promotie, rasbemiddeling en lid worden?

Club

Clubgegevens

Doelstelling

De GGSC heeft drie belangrijke doelen voor ogen:

  1. behoud en promotie van het cultuurhistorisch levend erfgoed;
  2. een goede fokkerijorganisatie;
  3. de fokkerijbelangen (ras- en vliegkenmerken) van Groninger en Gelderse slenken.

Bestuur

Voorzitter: Martin Smit, T +31 (0) 6 27 33 62 31
Secretaris: Pieter Jansma, T +31 (0) 6 23 38 66 58
Penningmeester: Piet Kruisenga, T +31 (0) 6 10 16 14 72

Ereleden

Johan Meelis
Pieter Strijkert

Leden

Klik op ledenlijst (verzoek aan de betreffende leden om ontbrekende gegevens of wijzigingen te melden aan de secretaris en de contributie tijdig te betalen).

Promotie

Klik op flyer c.q. poster (voor promotiedoeleinden).

Clublied

Mijn duivenplatje (Jo Hoogendoorn)

Rasbemiddeling

Bent u op zoek naar Groninger of Gelderse slenken of wilt u ze juist aanbieden? Neem dan contact op met Arjan de Graaf of +31 6 06 55 35 59 72 uit Gaanderen.

Aan aanbieders het verzoek om uitsluitend bruikbare en vitale dieren aan te bieden voor de kweek. Het doel van de rasbemiddeling is om de fokkerij van beide clubrassen op een hoger plan te brengen onder een breder publiek.

Contributie

€ 15,- per kalenderjaar op rekeningnummer: NL03INGB0003888017 t.n.v. Slenkenclub, o.v.v. 'Contributie GGSC XXXX' ('XXXX' staat voor het betreffende kalenderjaar); voor overmaking vanuit het buitenland: IBAN: NL03INGB0003888017 en BIC: INGBNL2A.

Hiervoor krijgt u twee keer per jaar een clubblad, een jaarlijkse clubdag met (gast)spreker en lunch, een schat aan kennis en ideeën van leden, de mogelijkheid om duiven uit te wisselen (o.a. de ruil-en-huilbeurs) en nog veel meer!

Lid worden?

Stuur uw adres- en contactgegevens via e-mail naar de Pieter Jansma. Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op. U kunt uiteraard ook zelf telefonisch contact opnemen.

Webmaster: Pieter Jansma | Sitemap | Disclaimer | Copyright ©: Groninger en Gelderse Slenken Club
Print deze pagina